บริการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อไวรัส

เริ่มต้นที่ 4,400 บาท


(0)  0 รายการในคิวทั้งหมด

เกี่ยวกับข้อเสนอ/บริการ

บริการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อไวรัส โดยน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงชนิดเข้มข้น (High Level Disinfectant) ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันที่ได้รับมาตรฐาน

อัตราค่าบริการพ่นฆ่าเชื้อ : พื้นที่ไม่เกิน  300 ตารางเมตร ราคา 4,400 บาท /1 ครั้ง

 • ขนาดพื้นที่ 201-500 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  22 บาท
 • ขนาดพื้นที่ 501-1,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  21.45 บาท
 • ขนาดพื้นที่ 1,000-2,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  20.35 บาท
 • ขนาดพื้นที่ 2,001-3,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  19.25 บาท
 • ขนาดพื้นที่ 3,001-4,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  18.15 บาท
 • ขนาดพื้นที่ 4,001-5,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  16.50 บาท
 • ขนาดพื้นที่ 8,001-10,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  15.40 บาท
 • ขนาดพื้นที่ 10,000 ตรม. ขึ้นไป ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  14.30 บาท

  อัตราค่าบริการพ่นฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง (สามารถระบุวัน/เดือน/ปี เวลาที่สะดวกให้เข้าบริการได้)

  • ขนาดพื้นที่ 201-500 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม 19.80  บาท
  • ขนาดพื้นที่ 501-1,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  19.25 บาท
  • ขนาดพื้นที่ 1,000-2,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  18.15 บาท
  • ขนาดพื้นที่ 2,001-3,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  17.05 บาท
  • ขนาดพื้นที่ 3,001-4,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  15.95 บาท
  • ขนาดพื้นที่ 4,001-5,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  14.85 บาท
  • ขนาดพื้นที่ 8,001-10,000 ตรม. ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  13.75 บาท
  • ขนาดพื้นที่ 10,000 ตรม. ขึ้นไป ราคาค่าเฉลี่ย บาท/ตร.ม  12.65 บาท

  ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์  ช่วงเวลา  08.00-17.00 น.

  บริการพื้นที่  :  บางนา  บางพลี  กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ
  0 รีวิว 0.0

  • ข้อเสนอ / บริการนี้ยังไม่มีบทวิจารณ์ในรีวิวของคุณ

  • ข้อเสนอ / บริการนี้ยังไม่มีบทวิจารณ์ในรีวิวของคุณ

  • ข้อเสนอ / บริการนี้ยังไม่มีบทวิจารณ์ในรีวิวของคุณ

  กรุงไทย
  โปรระดับ 1

  ติดต่อ / สอบถาม / เรียกใช้บริการ

  ส่งงานล่าสุด

  ไม่พบ

  ประวัติ

  รอการตรวจสอบ

  ทักษะโปร

  0%

  คะแนนโปร

  0%