จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เริ่มต้นที่ 6,400 บาท


(0)  0 รายการในคิวทั้งหมด

เกี่ยวกับข้อเสนอ/บริการ

   เรามีทีมงานมืออาชีพผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์กว่าสิบปี ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่ทุกท่านที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจขึ้นใหม่ หรือบางท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว เพื่อลดภาระความยุ่งยากของท่าน ในเรื่องขั้นตอนการก่อตั้งธุรกิจใหม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงธุรกิจ การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ การขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้ลูกจ้างหรือผู้บริหารชาวต่างชาติของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องมากังวลเรื่องการติดต่อหน่วยงานราชการ การกรอกแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ การต้องจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ซึ่งไม่ทราบว่าจะหาได้จากที่ใด จนทำให้ท่านต้องเสียเวลาอันมีค่าของท่านไป

   เราจึงพร้อมที่จะดำเนินการให้ท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา พร้อมที่ลดภาระความยุ่งยากและขจัดปัญหาเหล่านี้ ให้หมดจากท่าน

ค่าบริการ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1. ค่าตรวจ 1,500 บาท ต่อเครื่องหมายการค้า
2. ค่าบริการจดทะเบียน 4
,900 บาท ต่อเครื่องหมายการค้า
3. ค่าธรรมเนียม ต่อโลโก้ มีใบเสร็จ 1,600 บาท ต่อรายการ สินค้า (ชำระเมื่อยื่นเรื่อง 1,000 บาท  ชำระเมื่อรับเอกสารยืนยัน 600 บาท)

เช่น จดทะเบียน 1 เครื่องหมายการค้า แต่มีสินค้า 4 รายการ
ค่าใช้จ่ายรวม = 1,500 + 4,900 + (1,000 x 4)  =  10,400 บาท

ระยะเวลาการตอบรับเป็นรายลักษณ์อักษรณ์ จะได้รับภายใน 15-24 เดือนหลังจากวันที่จด แต่ทั้งนี้ หากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการรับจดแล้วจะถือว่าผู้จดได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และสามารถใช้เครื่องการค้าที่แจ้งจดนั้นๆแล้วได้ทันที

0 รีวิว 0.0

  • ข้อเสนอ / บริการนี้ยังไม่มีบทวิจารณ์ในรีวิวของคุณ

  • ข้อเสนอ / บริการนี้ยังไม่มีบทวิจารณ์ในรีวิวของคุณ

  • ข้อเสนอ / บริการนี้ยังไม่มีบทวิจารณ์ในรีวิวของคุณ

Jirasak
โปรระดับ 1

ติดต่อ / สอบถาม / เรียกใช้บริการ

ส่งงานล่าสุด

ไม่พบ

ประวัติ

ตรวจสอบแล้ว

ทักษะโปร

100%

คะแนนโปร

0%