พาร์ทเนอร์ของเรา

ประกอบด้วย

เคพี เทคโนโลยี แมเนจเมนท์ - ผู้ผลิต จัดจำหน่ายซอฟแวร์ เน้นโซลูชั่นด้านธุรกิจบริการ และพัฒนาแพลดฟอร์มเซิร์ฟมาร์ท


สตาร์ทอัพ ไรท์ แฮนด์แมน (นิวยอร์ก) - ที่ปรึกษาด้านการระดมทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยี


เอสอีเอ คอนซัลติ้ง - ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร เน้นกลุ่มธุรกิจบริการ และที่ปรึกษาด้านการลงทุนทั่วไป


เอดดูเน็กซ์ โปร - ให้บริการแพลตฟอร์มอบรมแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อการพัฒนาบุคคลากรระดับองค์กร


เทิร์นโปร แอทเวิร์ค - บล็อคให้ความรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพโดยการแชร์ประสบการณ์ และการแนะนำเครื่องมือที่ทันสมัยต่างๆ

© 2020 ServeMart.co