งานความสะอาด

บริการทำความสะอาดภายในอาคาร เคหสถาน เช่น กวาด ถู ฆ่าเชื้อ


จังหวัดที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

สมใจ (สมุทรสาคร)
โปรระดับ 1 (ไม่มีอุปกรณ์)

ทำความสะอาด บ้าน

0.0 (0 รีวิว)

© 2020 ServeMart.co