ทำความสะอาดทั่วไป

เช็ด กวาด ถู ภายในห้องอาคารและเคหสถาน


จังหวัดที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

ชลธิชา (กรุงเทพฯ)
โปรระดับ 1 (ไม่มีอุปกรณ์)

ทำความสะอาดบ้าน

0.0 (0 รีวิว)
ธนพร (ปทุมธานี)
โปรระดับ 1 (ไม่มีอุปกรณ์)

ทำความสะอาด บ้าน

0.0 (0 รีวิว)
ธนัชชา (กรุงเทพฯ)
โปรระดับ 1 (ไม่มีอุปกรณ์)

ทำความสะอาดบ้าน

0.0 (0 รีวิว)
ดุษณี (กรุงเทพฯ)
โปรระดับ 1 (ไม่มีอุปกรณ์)

ทำความสะอาด บ้าน

0.0 (0 รีวิว)
วาสนา (กรุงเทพฯ)
โปรระดับ 1 (ไม่มีอุปกรณ์)

ทำความสะอาดบ้าน

0.0 (0 รีวิว)
นฤพร (กรุงเทพฯ)
โปรระดับ 1 (ไม่มีอุปกรณ์)

ทำความสะอาด บ้าน

0.0 (0 รีวิว)

© 2020 ServeMart.co