ทำความสะอาดทั่วไป

เช็ด กวาด ถู ภายในห้องอาคารและเคหสถาน


จังหวัดที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

อัญกาญจน์ (กรุงเทพฯ)
โปรระดับ 1 (มีอุปกรณ์)

ทำความสะอาดรายชั่วโมง ราคา 250 บาท

0.0 (0 รีวิว)
503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.