อัทธ์

3.9 (21) กรุงเทพฯ
ติดต่อ (ParU)

อัทธ์ ข้อเสนอ / บริการ

อัทธ์ ความคิดเห็น 3.9 (21)

 • นางสาววารุณี

  ทำงานรวดเร็ว สุภาพเรียบร้อย มีวินัยตรงต่อเวลา
  17/05/2021

 • Sorasin

  ทำงานรวดเร็ว สุภาพเรียบร้อย มีวินัยตรงต่อเวลา
  20/04/2021

 • Pusit

  สุภาพเรียบร้อย
  02/02/2021

 • Pusit

  ทำงานรวดเร็ว
  02/02/2021

 • Sorasin

  บริการได้ดีเยี่ยม
  26/01/2021

 • อนันต์

  สุภาพเรียบร้อย
  26/01/2021

 • อนันต์

  ทำงานรวดเร็ว มีวินัยตรงต่อเวลา
  26/01/2021

 • อนันต์

  ทำงานรวดเร็ว มีวินัยตรงต่อเวลา
  26/01/2021

 • Sorasin

  บริการดี ไร้ที่ติ
  26/01/2021

 • อนันต์

  ทำงานรวดเร็ว

  เพิ่มเติม :
  พื้นเป็นเงางาม สวยงาม รวดเร็วบริการดี
  26/01/2021

 • อนันต์

  ทำงานรวดเร็วดี,มีคุณภาพ
  26/01/2021

 • อนันต์

  สุภาพเรียบร้อย
  28/08/2020

 • อนันต์

  สุภาพเรียบร้อย
  28/08/2020

 • อนันต์

  สุภาพเรียบร้อย
  27/08/2020

 • อนันต์

  ทำงานรวดเร็ว
  27/08/2020

 • อนันต์

  สุภาพเรียบร้อย
  27/08/2020

 • อนันต์

  สุภาพเรียบร้อย
  27/08/2020

 • อนันต์

  ทำงานรวดเร็ว สุภาพเรียบร้อย
  27/08/2020

 • Boonsita

  มีวินัยตรงต่อเวลา
  24/08/2020

 • Sorasin

  สุภาพเรียบร้อย
  19/06/2020

 • Sorasin

  สุภาพเรียบร้อย
  19/06/2020

 • Varunee

  ทำงานรวดเร็ว สุภาพเรียบร้อย มีวินัยตรงต่อเวลา
  17/05/2021

 • Sorasin

  ทำงานรวดเร็ว สุภาพเรียบร้อย มีวินัยตรงต่อเวลา
  20/04/2021

 • pusitk

  สุภาพเรียบร้อย
  02/02/2021

 • Anan

  สุภาพเรียบร้อย
  26/01/2021

 • Anan

  ทำงานรวดเร็ว มีวินัยตรงต่อเวลา
  26/01/2021

 • Anan

  ทำงานรวดเร็ว มีวินัยตรงต่อเวลา
  26/01/2021

 • Sorasin

  บริการดี ไร้ที่ติ
  26/01/2021

 • Anan

  ทำงานรวดเร็ว

  เพิ่มเติม :
  พื้นเป็นเงางาม สวยงาม รวดเร็วบริการดี
  26/01/2021

 • Anan

  ทำงานรวดเร็วดี,มีคุณภาพ
  26/01/2021

 • Anan

  สุภาพเรียบร้อย
  28/08/2020

 • Anan

  สุภาพเรียบร้อย
  28/08/2020

 • Anan

  สุภาพเรียบร้อย
  27/08/2020

 • Anan

  ทำงานรวดเร็ว
  27/08/2020

 • Anan

  สุภาพเรียบร้อย
  27/08/2020

 • Anan

  สุภาพเรียบร้อย
  27/08/2020

 • Anan

  ทำงานรวดเร็ว สุภาพเรียบร้อย
  27/08/2020

 • Kwao

  มีวินัยตรงต่อเวลา
  24/08/2020

 • Sorasin

  สุภาพเรียบร้อย
  19/06/2020

 • Sorasin

  สุภาพเรียบร้อย
  19/06/2020

 • pusitk

  ทำงานรวดเร็ว
  02/02/2021
 • Sorasin

  บริการได้ดีเยี่ยม
  26/01/2021
© 2020 ServeMart.co